Media

Hieronder kunt u de film bekijken die vanuit Pro Mundo is gemaakt over de laatste reis naar Malawi. Deze film geeft weer wat Pro Mundo bereikt heeft door geld in te zamelen voor projecten en het ondersteunen daarvan.